Start met uw schoolprogramma

In februari 2021 is door de overheid het steunprogramma Nationaal Programma Onderwijs opgesteld, hierbij komt 8,5 miljard voor het onderwijs beschikbaar. De maatregelen zijn gericht op herstel én ontwikkeling van het onderwijs, waarbij het doel is om leerlingen te ondersteunen. (ParnasSys)Schoolkwaliteit helpt scholen met de module School Programma om hier snel mee aan de slag te kunnen gaan.

Wat is School Programma?

Alle scholen moeten vóór de zomer van 2021 zo goed mogelijk inzicht hebben in de ontwikkeling van leerlingen op het terrein van kennis, welbevinden en executieve vaardigheden. Op basis van een analyse van de gegevens uit het LVS en gesprekken met het team, ouders en de leerlingen schrijft de school een eigen schoolprogramma met de huidige stand van zaken.

In onze module School Programma analyseert u de huidige situatie, maakt u het plan en kunt u de voortgang volgen. Op basis van de analyse bepaalt u de interventies die effectief en wenselijk zijn. De gekozen interventies komen automatisch terug in de jaarplannen en jaarverslagen. Zo werkt u cyclisch en gestructureerd aan het waarmaken van de doelen van uw school.

Hoe ziet School Programma eruit?

De module School Programma geeft een voorbeeldplan met teksten die u kunt aanpassen. In een aantal hoofdstukken wordt gebruik gemaakt van data uit gekoppelde systemen, daarnaast zijn bijlagen toe te voegen als toelichting. Hierdoor houdt u de administratieve lasten laag en is er meer tijd om te zorgen dat het geld goed besteed wordt.

De volgende onderdelen komt u tegen binnen de module:

> Inleiding (met o.a. de visie van de school op leerachterstanden, leervertraging en kwetsbare leerlingen)

> Leerlingenpopulatie (met schoolweging en achterstandsscores)

> Kenmerken leerlingen (een overzicht met de leerlingen per leerjaar)

> Cognitieve resultaten (koppeling met Ultimview – toetsresultaten)

> Sociale resultaten (koppeling met Zien!)

> Mentaal welbevinden (koppeling met WMK – uitkomsten vragenlijsten)

> Overleg (weergave van de gesprekken met team, ouders en leerlingen)

> Adviezen VO (kansrijk adviseren)

> Mogelijke actiepunten

> Menukaart (menukaart van het ministerie is volledig verwerkt)

> Gekozen actiepunten (en kosten voor uitvoering)

> Monitoring (bewaken voortgang van het plan)

Maak een schoolprogramma dat werkt voor uw school

Met School Programma kunt u snel van start met uw analyses en het opstellen van uw schoolprogramma. En maakt u een keuze uit de menukaart met bewezen interventies van het ministerie. De actiepunten die u in School Programma uitwerkt verdeelt u over de jaren en deze punten komen ook terug in jaarplan en -verslag. Zo zorgen we er voor dat de verantwoording goed is geregeld en dat u daarbij zo min mogelijk extra werk hebt.

School Programma

 

Met bestuursoverzichten

Onsbeleidsplan geeft met een NPO-rapportage diverse overzichten van de School Programma’s van de scholen.

Snel aan de slag

ONZE SCHOOL HEEFT PARNASSYS

Aan de slag met School Programma
» Volledige integratie met ParnasSys
» Koppeling met Ultimview
» Koppeling met WMK
» Koppeling met Zien!

BEKIJK DE INFORMATIE VAN PARNASSYS

ONZE SCHOOL HEEFT GEEN PARNASSYS

Aan de slag met School Programma 
» Extra module in Mijnschoolplan
» Koppeling met WMK
» Handmatig ontbrekende gegevens toevoegen
» Zelf eigen bijlagen toevoegen

BEKIJK DE INFORMATIE OP MIJNSCHOOLKWALITEIT

Ondersteuning nodig?

Zoals u van ons gewend bent, kunt u direct zelf aan de slag met uw School Programma. Als u er liever begeleiding bij wilt, dan is dat geen probleem. Zowel de ParnasSys Academie als auteur Cees Bos hebben speciaal hiervoor scholing ontwikkeld.

Bos Onderwijs Consultancy

Bekijk het aanbod

ParnasSys Academie

Bekijk het aanbod