Start met uw School Programma

In februari 2021 is door de overheid het steunprogramma Nationaal Programma Onderwijs opgesteld, hierbij komt 8,5 miljard voor het onderwijs beschikbaar. De maatregelen zijn gericht op herstel én ontwikkeling van het onderwijs, waarbij het doel is om leerlingen te ondersteunen. (ParnasSys)Schoolkwaliteit helpt scholen met de module School Programma om hier snel mee aan de slag te kunnen gaan.

Wat is School Programma?

Alle scholen moeten vóór de zomer van 2021 zo goed mogelijk inzicht hebben in de ontwikkeling van leerlingen op het terrein van kennis, welbevinden en executieve vaardigheden. Op basis van een analyse van de gegevens uit het LVS en gesprekken met het team, ouders en de leerlingen schrijft de school een eigen School Programma met de huidige stand van zaken.

Met onze module School Programma schrijft u dit plan, houdt u de administratieve lasten laag en heeft u er meer tijd voor om te zorgen dat het geld goed besteed wordt. School Programma is voor ParnasSys scholen exclusief beschikbaar in het pakket Schoolontwikkeling en voor andere scholen een extra module bij Mijnschoolplan. Het biedt alle onderdelen die nodig zijn om met School Programma aan de slag te gaan en deze te monitoren.

Hoe ziet School Programma eruit?

De module School Programma geeft voorbeeldtesten die u zelf kunt aanpassen en maakt daar waar mogelijk met koppelingen gebruik van kant-en-klare informatie. Door hoofdstukken en paragrafen uit en aan te zetten, of toe te voegen bepaalt u zelf de inhoud en lengte. Elke gewenste bijlage voegt u toe als toelichting. De volgende onderdelen komt u tegen binnen de module:

> Inleiding (met o.a. de visie van de school op leerachterstanden, leervertraging en kwetsbare leerlingen)

> Leerlingenpopulatie (met schoolweging en achterstandsscores)

> Kenmerken leerlingen (een overzicht met de leerlingen per leerjaar)

> Cognitieve resultaten (gekoppeld aan Ultimview – diverse toetsresultaten)

> Sociale resultaten

> Mentaal welbevinden (gekoppeld aan WMK – uitkomsten vragenlijsten)

> Overleg (weergave van de gesprekken met het team, de ouders en de leerlingen)

> Adviezen VO (kansrijk adviseren)

> Gekozen actiepunten (en kosten voor uitvoering)

> Monitoring (bewaken voortgang van het plan)Bekijk hieronder hoe dat er uitziet wanneer u aan de slag gaat.

Meet de effecten van gekozen interventies

Met School Programma kunt u snel van start met uw analyses en het opstellen van uw School Programma. De actiepunten die u in uw School Programma uitwerkt, kunt u op dezelfde manier als voor het schoolplan over de jaren verdelen en ze komen ook terug in jaarplan en -verslag. Zo zorgen we er voor dat de verantwoording goed is geregeld en dat u daarbij zo min mogelijk extra werk hebt.

School Programma
SNEL AAN DE SLAG

Bekijk hoe u aan de slag kunt!

Om aan de slag te kunnen met uw School Programma, is het belangrijk te weten of u ook gebruik maakt van ParnasSys of niet. Klik hieronder op de juiste optie en u wordt direct naar de juiste plek geleid.

Onze school gebruikt ParnasSys

Aan de slag met School Programma

  • Volledige integratie met ParnasSys
  • Toegang tot Schoolontwikkeling
  • Optimaal gebruik van beschikbare data
Bekijk de informatie op ParnasSys|Schoolkwaliteit
onze school gebruikt geen parnassys

Aan de slag met School Programma

  • Extra module in Mijnschoolplan
  • Koppeling met WMK
  • Zelf eigen bijlagen toevoegen
bekijk de informatie op mijnschoolkwaliteit

Ondersteuning nodig?

Zoals u van ons gewend bent, kunt u direct zelf aan de slag met uw School Programma. Als u er liever begeleiding bij wilt, dan is dat geen probleem. Zowel de ParnasSys Academie als auteur Cees Bos hebben speciaal hiervoor scholing ontwikkeld.

Bos Onderwijs Consultancy

Bekijk het aanbod

ParnasSys Academie

Bekijk het aanbod